PRC Plast (Thailand) Co., Ltd

      เริ่มก่อตั้ง วันที่ 12 มกราคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 95 ล้าน โดยมี คุณณธีนนท์ ชัยสถาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
โรงงานตั้งอยู่: เลขที่ 1 หมู่ 2 ถนน บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต. ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

บริษัท พี อาร์ ซี พลาสต์ ประกอบธุรกิจ ได้แก่
      1.ผลิตม้วน SHEET PLASTIC อาทิเช่น PP , PET ,PS,PLA(กำลังดำเนินการ)
      2.บรรจุภัณฑ์ สำหรับเป็นภาชนะใส่สิ่งของต่างๆ เช่น ถ้วยน้ำ ถาด ส่วนใหญ่จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ขนมและของใช้ทั่วไป จนถึงผู้ผลิตรายย่อย ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมประเภท ThermoForming, EXTRUDER 
และบริษัทได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต ของบริษัทให้มีคุณภาพดีปลอดภัย และทันสมัย จนได้รับเอกสารรับรองคุณภาพ
ISO 9001:2008, GMP, HACCP, BRC | IOP และ TIS 998-2533 โดยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพสินค้า
พร้อมทั้งนำเสนอ เทคโนโลยีอันทันสมัยทั้ง เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพร่วมกับการวิจัยพัฒนา ทำให้ได้ผลผลิตออกมาเป็นสินค้าเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า บริษัทยังมีศักยภาพในการผลิต ทุกๆขั้นตอนของขบวนการผลิต ตั้งแต่ขบวนการรีดพลาสติก  การขึ้นรูป และการใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าที่ผลิต ปราศจากการปนเปื้อน เพื่อความสะอาดสำหรับผู้ใช้อย่างแท้จริง
ภายใต้ นโยบายการผลิต คือ
- ความสะอาดและปลอดภัย
- เทคโนโลยีและมาตราฐานระดับสากล
- สินค้าและบริการ ต้องตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า
- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง