บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ จำกัด เห็นถึงความสำคัญ ของคุณภาพสินค้าและบริการ จึงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเอาระบบการผลิตที่มีความทันสมัยมาใช้ในการผลิตแผ่นพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
     
DSCF4594


Plastic sheet extrusion process

    กระบวนการรีดพลาสติก SHEET. หมายถึง การอัดหลอมเป็นแผ่นยาวๆ แล้วเก็บเป็นม้วนหรือตัดเป็นแผ่นๆ โดยรีดผ่านความร้อน หลักของการรีดพลาสติกSHEET. คือการใช้เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ป้อนเข้ามาในเครื่องรีด SHEET. จะถูกอัดหลอมและผสมในระหว่างเกลี่ยวหนอน ( SCREW) และกระบอกของเครื่องรีด (Barrel) ทั้งนี้โดยอาศัยการหมุนรอบตัวของเกลี่ยวหนอน( SCREW) ด้วยความเร็วรอบสูงเสียดทานกับกระบอก(Barrel) ทำให้เกิดพลังงานที่ได้จากแรงเฉือนช่วยในการหลอมและการผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จึงถูกอัดหลอมผ่านตะแกรงที่จำเป็นต้องใช้ เนื่องจากเป็นตัวกรองสิ่งปนเปื้อนและพลาสติกที่ยังหลอมเหลวไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการก่อให้เกิดแรงดัน (PRESSURE) พอเพียงในการรีดโพลิเมอร์ที่หลอมเหลวผ่านหัวดาย(T-DIE) โดยมีลูกกลิ้ง (ROLLER) เป็นตัวรีดอัดเป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการ โดยใช้CHILLER. ไปควบคุมอุณหภูมิที่ลูกกลิ้ง( ROLLER ) แล้วถ่ายเทอุณหภูมิผ่านลูกกลิ้ง (RCLLER ) สู่แผ่นพลาสติก เพื่อให้แผ่นพลาสติกมีการ SET ตัว แล้วตัดขอบตามความต้องการ โดยการใช้มอเตอร์ม้วนเก็บ( WINDER) ตามขนาดของม้วนที่ต้องการ

     
IMG_9211


Plastic forming process

Plastic forming typs :

 • การดัดเย็น (Cold Bending)
 • การดัดร้อน (Heat Bending)
 • เทอร์โมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming)
 • การขึ้นรูปโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Forming)
 • การขึ้นรูปโดยใช้แรงอัดอากาศ (Pressure Forming)
   
 • การดัดเย็น (Cold Bending)
  เป็นการดัดด้วยความเย็น จะใช้กับการดัดทั่วๆไป สามารถดัดพลาสติกให้โค้งหรือแม้แต่จะดัดให้โค้งเป็นวงกลมก็ได้ โดยที่รัศมีของวงกลมต้องมีขนาดอย่างน้อย 100 เท่าของความหนาของพลาสติก เช่น พลาสติกมีความหนา 2 มิลลิเมตร เพราะฉะนั้นรัศมีของวงกลมที่จะดัดต้องมีรัศมีอย่างน้อย 200 มิลลิเมตร หรือเท่ากับว่าวงกลมจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร

 • การดัดร้อน (Heat Bending)
  คือการใช้ความร้อนในการดัดพลาสติกให้โค้งงอ โดยมากแล้ววัสดุที่ใช้จะเป็นอคริลิค (Acrylic) และมักจะใช้ทำเป็นชั้นสินค้า (Point-of-Purchase Display)

 • เทอร์โมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming)
  เทอร์โมฟอร์ม (thermoforming ) หมายถึงการขึ้นรูปพลาสติกในขณะที่พลาสติกอ่อนตัวด้วยความร้อน โดยการให้พลาสติกยืดตัวออกภายใต้แรงดันลม , แรงดันอากาศ หรือการดึงเชิงกล ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีรูปร่างตามเบ้า ดังนั้น การแปรรูปพลาสติกแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่งจะมีการใช้แรงดันลม แรงดันสุญญากาศ และแรงดึงเชิงกล หรือใช้แรงทั้งสามชนิดนี้รวมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพลาสติกให้มีรูปร่างตามเบ้า วัตถุดิบที่นิยมใช้ คือแผ่นพลาสติก และ ฟิล์มพลาสติก ที่นิยมใช้ในการรูปพลาสติกมีอยู่ 2 วิธี สามารถทำให้แผ่นพลาสติกเกิดการยืดได้ตามขนาดที่ต้องการ

 • การขึ้นรูปแบบสูญญากาศ (Vacuum Forming)วัตถุดิบนี้จะนำเข้าสู่เครื่องขึ้นรูปพลาสติกสูญญากาศด้วยความร้อนตั้งแต่ระดับ 200 - 400 องศา ( ขึ้นอยู่กับชนิดพลาสติกและความหนา) กับพลาสติกแผ่น ที่เข้าสู่เครื่องในแต่ละเฟรม เมื่อพลาสติกได้ความร้อน ในระดับหนึ่งที่จะสามารถขึ้นรูปได้ จึงทำการขึ้นรูปด้วยสูญญากาศ (Vacuum Forming) ดูดให้พลาสติก แนบติดกับแบบ (Mold) ที่ต้องการ จนเป็นรูปร่าง และรอการระบายความร้อน รอการเซตตัวของพลาสติก ด้วยระบบหล่อเย็นภายในแบบ(Mold) ก่อนจะถอดแบบ และนำออกจากเครื่อง

 • การขึ้นรูปด้วยแรงอัดอากาศ (Pressure Forming)
 • การขึ้นรูปด้วยแรงดันอากาศนั้น เป็นการนำพลาสติกอบผ่านความร้อน เหมือนกันกับแบบสุญญากาศ (Vacuum Forming) แต่แตกต่างที่การขึ้นรูป โดยใช้เป็นแรงอัดของลม(Pressure Forming) อัดลงไปที่พลาสติกที่ผ่านการอบร้อน ให้แนบติดกับแบบ (Mold) ที่ต้องการ จนเป็นรูปร่าง แล้วผ่านความเย็นภายในแบบ(Mold) จนชิ้นงานเย็นตัวลง ก่อนจะถอดแบบและนำออกจากเครื่อง การขึ้นรูปด้วยแรงดันอากาศ ผลิตได้รวดเร็วกว่า จึงทำให้มีต้นทุนกระบวนการผลิต( Process) ที่ต่ำกว่า โดยมากแล้วมักใช้ในงานการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกจำนวนมากๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร , ขนม , เครื่องดื่มและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น